Õpetajakoolitus


"Kosmos ühendab"

Miks kutsuda kooli kosmosteemaline õpetajakoolitus?

Meie koolitus põhineb praktilistel tegevustel, mille raames jagame õpetajatele kasulikku teavet kosmoseteadusest ja -tehnoloogiast ning lõimime kosmost erinevate õppeainetega. Tutvustame uusi põnevaid eestikeelseid õppematerjale ja võimalusi kaasa lüüa rahvusvahelistel võistlustel. Koolitusi korraldame kogu kooli õpetajaskonnale korraga, meil on eraldi programm põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele. Päeva lõpuks valmib läbivatele teemadele tuginev just teie kooli vajadusi ning võimalusi arvestav kosmose teemanädala kava. ESERO koolitusmeeskond aitab teid ideede, vahendite ja kogemustega. Koolituse eest tasuvad Euroopa Kosmoseagentuur ja TÜ Tartu observatoorium.

Laadi alla õpetajakoolituse flaier

Tegevused

  • Õpitubades osalemine
  • Kosmose teemanädala kava koostamine
  • Teadlase populaarteadusliku loengu kuulamine
  • Uute õppematerjalidega tutvumine

Teadmised

  • Tänapäevasest kosmoseteadusest ja -tehnoloogiast
  • ESERO ja observatooriumi pakkumistest koolidele
  • Kosmosevaldkonna rakendamisest võimalusena õppeaineid lõimida
  • Uued võtted ja nipid oma õppeaines kosmoseteema käsitlemiseks

 

Koolitusprogramm kestab koos pausidega umbes viis tundi ja on jagatud kolme erinevasse plokki. 

I plokis tutvustame ja teeme koos läbi eestikeelseid õppematerjale. Samas võib õpetaja valida endale ka lihtsalt huvipakkuva õpitoa. Näiteks võib huviline osaleda õpitoas, mis tegeleb taevakehade orbiitide selgitamisega, maavälise eluga või kaugseirega. Aineõpetajad saavad sellest plokist materjale ja ideid, millega oma tundi mitmekesistada. Õpitubade teemed lepime kooliga kokku enne koolitust.

II ploki jaoks võtame kaasa ühe Tartu Ülikooli teadlase, kes teeb põneva ettekande oma uurimisvaldkonnast. Enamjaolt on meil kaasas Tartu observatooriumi teadlased, kes tegutsevad kosmosetehnoloogia, kaugseire või astronoomia vallas. Siin kuulevad osalejad põnevaid mõtteid oma ala tippspetsialistilt ja saavad küsida kõige huvipakkuva kohta.

III plokis jagunevad õpetajad gruppidesse ja koostavad plaani teemanädalaks. Õpetajad koguvad postrile ideed, mis seob nende ainet kosmosega. Ploki lõpuks valmib igal grupil poster, mis sisaldab tegevusi, mida õpetajad saavad kosmose teemanädalal oma tunni raames iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega teha. Kosmose teema raames toimub aineülene õpetajate koostöö. Oleme abiks materjalide, rändnäituste ja oma kogemustega ning vajadusel aitame koolis juba olevaid kosmosega seotud seadmeid ja materjale kasutusele võtta.

Õpetajakoolituse läbinutele väljastab TÜ Tartu observatoorium Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammi “Kosmos ühendab” läbimise tõendi (0,25 EAP).