Teadusmalev

teadusmalev_2024_a3Tartu Ülikooli Tartu observatoorium ja ESERO Eesti koostöös Tartu Hansa Rotary klubiga korraldavad 22 juuli – 7 august 2024 Tõraveres Teadusmalevat. See on suvine 15–19aastaste koolinoorte teaduslaager, kus tavaliste malevatööde asemel tehakse teadustööd kosmosega seotud uurimissuundadel.

Maleva eesmärk on kirjutada uurimistöö vabalt valitud teemal nendes Tartu observatooriumi teadusvaldkondades:

  • astronoomia;
  • kosmoloogia ja galaktikate füüsika;
  • Maa ja keskkonna kaugseire;
  • kosmosetehnoloogia ja laborid.

Meie pakume omalt poolt:

  • igale osavõtjale 250 euro suurust stipendiumit, mille paneb välja Tartu Hansa Rotary klubi;
  • juhendajat TÜ Tartu observatooriumi teadlaste seast;
  • vajalikke vahendid ja ligipääsu elektroonikalaboritele katsete läbiviimiseks, andmebaase kaugseire andmetega andmeanalüüsiks ja muud vajalikku tuge, mida on vaja uurimuse valmimiseks;
  • TÜ Tartu observatooriumi teadussuundade tutvustust;
  • ühisüritusi ja vabaaja programmi;
  • majutust ühiselamus.

Kuna malevlasi juhendavad Tartu observatooriumi teadlased, siis on paljudel noortel võimalus uurimistööd tehes aidata päriselt kaasa Tartu observatooriumi teadustööle tehes näiteks laborikatseid, kogudes informatsiooni või kirjutades arvutiprogramme. Teadusmalevasse on oodatud nii kosmoseentusiastid kui ka need, kes soovivad avardada oma silmaringi ja panna end proovile täiesti uues valdkonnas. Kõigi kandideerijate seast valitakse Teadusmalevas osalema 15 noort.

Maleva lõpus ootame igalt osalejalt 5-minutilist ettekannet oma uurimistööst.

Uurimistöö jääb koostajale ning seda on hiljem võimalik esitada oma gumnaasiumi uurimistööna ja/või õpilaste teadusfestivali konkursile.

Kandideerimine on selleks hooajaks lõppenud!  Kuna kandideerimisi oli niivõrd palju, siis kõigile me vastata ei jõua, aga Teadusmalevasse valitutega võtame ühendust hiljemalt 6. maiks.

Küsimuste korral võta ühendust aadressil teadusmalev@ut.ee.