Külastuskeskus

TÜ Tartu observatooriumi külastuskeskus on loodud eesmärgiga tutvustada laiale üldsusele kosmoseteaduse ja -tehnoloogia uusimaid saavutusi ning teadlase elukutset.

Külastuskeskus pakub:

  • juba traditsioonilist astronoomia ekskursiooni, mille raames liiguvad külastajad giidi saatel observatooriumi peahoonest suure teleskoobitorni, kus külastatakse spetsiaalselt huviliste jaoks sisustatud Stellaariumi ruumi, tutvustatakse teleskoopi ning õhtusel ajal vaadeldakse sobiva ilma korral taevaseid objekte;
  • koolidele astronoomia, kaugseire, kosmosetehnoloogia ja satelliitide teemalisi aktiivõppeprogramme, mille raames lahendavad õpilased iseseisvalt ülesandeid, teevad ettekandeid ja osalevad praktilises töös;
  • võimalust korraldada meie ruumides seminare koos lisategevusega – loengud, praktiline tegevus, kohtumised teadlastega jne.

Lähemalt saab uurida külastuskeskuse kodulehelt.