Põhikool

 

astrofoodAstroFood: õpime tundma kosmoses söödavaid taimi

Selles tegevuste kogumis õpivad õpilased tundma erinevaid taimeosi. Nad saavad teada, millised hästituntud taimede osad on söödavad ja õpivad vahet tegema köögiviljadel, puuviljadel ja seemnetel. Õpilased oskavad ette kujutada ja joonistada taimi vaadeldavate köögiviljade/puuviljade/seemnete põhjal. Lisaks saavad nad teada, et erinevad taimed vajavad erinevaid kasvutingimusi ja taimede saagikus on erinev. Selle põhjal õpivad nad määrama, millised taimed sobivad kosmoses kasvatamiseks, et olla heaks toitainete allikaks astronautidele.

Laadi õppematerjal alla
 


 

astrofarmer2AstroFarmer: õpime tundma taimekasvatuse tingimusi

Selles tegevuste kogumis uurivad õpilased tegureid, mis mõjutavad taimede kasvu ja seovad need taimede kosmoses kasvatamisega. Õpilased õpivad, et taimed vajavad kasvamiseks õhku, valgust, vett ja stabiilset temperatuuri. Õpilased jälgivad, mis juhtub taimedega, kui nad mõnda neist teguritest muudavad. Need kuus tegevust võib läbi viia üksikult või rühmades.

Laadi õppematerjal alla
 


 

astrocropsAstroCrops: taimede kasvatamine tulevasteks kosmosemissioonideks

Selles tegevuste kogumis saavad õpilased ettekujutuse idanemisest ja taimekasvatusest, millele järgneb kolme tundmatu taime kasvatamine 12 nädala jooksul. Nad viivad läbi mõõtmisi ja teevad vaatlusi, et hinnata oma taimede kasvamist ja tervislikku seisundit. Õpilased kasutavad oma vaatlusi hüpoteeside tegemiseks selle kohta, mis taimi nad kasvatavad, ja arutlevad, kas need taimed sobivad kasvatamiseks pikkadel kosmosemissioonidel. See tegevus on osaks tegevuste seerias, kuhu kuulub „AstroFood“, kus õpilased uurivad muid võimalikke tulevasi kosmosetoite, ja „AstroFarmer“, kus õpilased uurivad taimede kasvamist kosmoses ja kasvamist mõjutavaid tegureid.

Laadi õppematerjal alla


 

Astronaudi jõuvarud: tasakaalustatud toitumine ja menüü planeerimine

Uurime toidupakendeid ja arvutame endale vajaliku energiahulga. Tasakaalustatud toitumine on väga oluline kõikidele inimestele. Lisaks toidukogustele tuleb jälgida, mida erinevad toiduained sisaldavad. Samuti tuleb arvestada, kui palju energiat inimene päevas vajab.

Laadi alla juhendmaterjal õpetajale

Laadi alla õpilase tööleht


Enesekontroll: tasakaalu harjutamine

Õpilased harjutavad tasakaalu, seistes ühel jalal ja proovides samal ajal visata palli kas vastu seina või kaasõpilasele. Õpilased teevad märkmeid missioonipäevikusse oma eesmärkide ja oskuste kohta enne ja pärast praktilist ülesannet.

Laadi alla juhendmaterjal õpetajale

Laadi alla õpilase tööleht


Kosmosekõnd: lihaste tugevdamine ja koordinatsiooni harjutamine

Õpilased teevad „karu kõndi” ja „krabi roomamist”, et tugevdada lihaseid ja arendada koordinatsiooni. Õpilased teevad märkmeid missioonipäevikusse oma eesmärkide ja oskuste kohta enne ja pärast praktilist ülesannet. (Missioonipäevik on oluline, kui soovitakse teha rohkem ülesandeid Missioon X seeriast.)

Laadi alla juhendmaterjal õpetajale

Laadi alla õpilase tööleht


Valguse kiirus: reaktsioonikiiruse testimine

Õpilased testivad joonlaua abil oma reaktsioonikiirust, samal ajal harjutavad nad keskendumist ja parandavad käe-silma koordinatsiooni. Õpilased teevad märkmeid missioonipäevikusse oma eesmärkide ja oskuste kohta enne ja pärast praktilist ülesannet.

Laadi alla juhendmaterjal õpetajale

Laadi alla õpilase tööleht


varjupaik_KuulVarjupaik Kuul

Selle tegevuse käigus õpilased analüüsivad varjupaikade olulisust kaitse pakkumise seisukohalt Maal ja kosmoses. Õpilased võrdlevad keskkonnatingimusi Maal ja Kuul. Õpilased gruppides mõtlevad välja ja ehitavad ise varjupaiga Kuul, kasutades materjale, mis on võrreldavad Kuu pinnasega, nn Kuu analoogidest.

Laadi õppematerjal alla