Gümnaasium

Kepleri seadused: orbiidil liikuvate kehade kiirus ja aeg

Illustratsioon: Kepleri seadused: orbiidil liikuvate kehade kiirus ja aegPlaneetide, komeetide ja teiste taevakehade orbiitide mõistmiseks on vaja uurida, kuidas gravitatsiooni ja objekti kiiruse koosmõjul objekti orbiit kujuneb. Õpilaste hulgas valitseb sageli eksiarvamus, et planetaarsed orbiidid on ringikujulised. Siinne praktiline töö õpetab objekti kiiruse ajast sõltuvuse graafikuid koostama. See näitab, kuidas Päikese ümber elliptilisel orbiidil liikuva objekti kiirus muutub. Lisaks uurime ellipsite geomeetriat ja nende sõltuvust Päikesesüsteemi füüsikalistest parameetritest.

Laadi õppematerjal alla

 

Kasvuhooneefekt ja selle tagajärjed: uurides kliimasoojenemist

Illustratsioon:kasvuhooneefektSee tegevuste kogumik sisaldab praktilisi eksperimente ja satelliidipiltide tõlgendamist, et paremini mõista kliimasoojenemise üldisi mõjusid. Tegevuses 1 valmistavad õpilased mudeli demonstreerimaks kasvuhooneefekti, näidates kuidas kõrgem süsihappegaasi (CO2) tase tähendab kõrgemat temperatuuri. Eksperimenti täiendab satelliidipiltide analüüs, kus on näha erinevate perioodide Maa CO2 tasemeid. Seejärel hangivad õpilased teadmisi mõningatest tagajärgedest, mis kaasnevad tugevnenud kasvuhooneefektiga – jää sulamine ning muutuvad albeedo väärtused.

Laadi õppematerjal alla

 

Merejää kosmosest vaadatuna: uurides Arktika merejääd ning selle seost kliimaga

Illustratsioon:merejää kosmosest vaadatunaSelles tegevuste kogumikus uurivad õpilased Arktika merejääd. Esmalt kogevad nad vahetult, mis juhtub, „kui ookean jäätub“. Seejärel kasutavad nad satelliidipilte, et analüüsida merejää kontsentratsiooni ja ulatust ning nende parameetrite muutumist viimaste aastakümnete jooksul. Nad õpivad, millistes maailma paikades võib leida merejääd ning analüüsivad värskeid ning pikemaajalisi satelliidiandmeid Arktika merejää kontsentratsiooni kohta. See tegevus puudutab ühte olulisemat indikaatorit, mis teadlastel kliimamuutuste ning selle võimalike tagajärgede uurimiseks olemas on.

Laadi õppematerjal alla

 

Tutvume arduinoga

Arduino_piltÕpilased õpivad kasutama tehnoloogiaid, mis on kasutusel kosmoses läbi Arduino seadme. Nad ehitavad vooluringe, mille abil valgusdioode vilkuma panna ning temperatuuri, rõhku ja kõrgust mõõta. Õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega C++ keeles Arduino IDE (integreeritud arenduskeskkond) tarkvara abil. Käesolevad tegevused on heaks lähtepunktiks, et tulevikus osaleda CanSat võistlusel

Laadi õppematerjal alla

 

Kas elu on võimalik maavälistes keskondades?

 

Illustratsioon: Kas elu on võimalik maavälistes keskondades Selles tegevuses arutlevad õpilased, kas Maa ekstreemsetes tingimustes eksisteeriv elu suudaks veel kuskil Päikesesüsteemis ellu jääda. Õpilased uurivad Päikesesüsteemi erinevate paikade omadusi. Seejärel püstitavad nad faktikaartide abil hüpoteese, millised ekstremofiilid võiksid ellu jääda erinevates maavälistes keskkondades.

Laadi õppematerjal alla